Ordu Üniversitesi Genel Sekreter Yardımcısı Kürşat Taştan, üniversitede “usulsüzlük ve yolsuzluk” olduğunu ileri sürerek, Rektör Prof. Dr. Ali Akdoğan hakkında Cumhuriyet Savcılığına, Cumhurbaşkanlığına ve YÖK’e suç duyurusunda bulundu.

Cumhurbaşkanlığına, Ordu Cumhuriyet Başsavcılığına ve YÖK Başkanlığına gönderdiği dilekçede, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve kamu iç kontrol mevzuatı çerçevesinde “hata, usulsüzlük ve yolsuzluk yapıldığını öğrenen memur ve diğer kamu görevlilerinin bildirme yükümlülüğü” kapsamında bu suç duyurusunu yaptığını belirten ODÜ Genel Sekreter Yardımcısı Kürşat Taştan, öğretim görevlisi alımı, ihaleler ve ödemeler başta olmak üzere yetkisiz kişiler tarafından imzalanan geçersiz belgelerle işe alımlar gibi birçok konuda yolsuzluk ve usulsüzlük yapıldığını ileri sürerek Rektör Prof. Dr. Ali Akdoğan hakkında suç duyurusunda bulundu.

Usulsüz alımlar!

Suç duyurusunda, İlahiyat Fakültesi Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi alımlarında önceden kurgulanmış ilanlarla ve geçerli olmayan belgelerle, ilan şartında belirtilen ana bilim dalından mezun ya da öğrenci olmayan adayların mezun ya da öğrenciymiş gibi gösterilerek işe alındığını ileri süren Taştan, “Ordu Üniversitesi’nde 2019 yılında Prof. Dr. Ali Akdoğan’ın rektör olarak göreve başlamasıyla birlikte, özellikle Sayın Prof. Dr. Ali Akdoğan’ın dekanlık görevini de vekaleten yürüttüğü İlahiyat Fakültesi Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi alımlarında normal personel alım prosedürlerinin dışına çıkılarak örgütlü bir şekilde ve önceden tasarlanarak usulsüz personel alımları yapılmaktadır” dedi.

“Mezun olmayanlar işe başlatıldı”

İlanlarda mezuniyet şartı olarak, Türkiye’de çok az üniversitede bulunan ya da hiç olmayan ana bilim dallarından mezun ya da öğrenci olmak şartı yazılmakta, şartın hemen sonrasına kafa karıştırıcı bir biçimde “belgelendirmek kaydıyla” ibaresi eklenerek aynı anabilim dalı ismi bu sefer alan olarak tekrar geçirilmekte ve böylece en baştan kurgulandığı şekilde, usulsüz olarak, ilan şartında yazılan ana bilim dalından mezun ya da öğrenci olmayan kişilerin işe işe başlatıldığını ileri süren Kürşat Taştan, bu tür ilanların üniversitenin sadece İlahiyat Fakültesi alımlarında görüldüğünü, Üniversitenin diğer bütün birimleri için yapılan personel alım ilanlarının normal prosedür çerçevesinde olduğunu da belirtti.

“Geçersiz belgeler”

İşe alımlarda, ilanı kurgulayanların ve ilana başvuranın dışında kimsenin bilmediği ve geçerliliği olmayan belgelerin üretildiğini, belgelerin yetkisiz kişilerce imzalandığını ve ilan şartında ismi hiç geçmeyen ama genel olarak bütün İlahiyat Fakültelerinde bulunan Temel İslam bilimleri, İslam Tarihi ve Sanatları, Felsefe ve Din Bilimleri yüksek lisans mezun ya da öğrencisi kişilerin işe alımının gerçekleştiğini de ileri süren Taştan, şunları ifade etti;

15 kişiden 9’u usulsüz atanmış. “Aşağıdaki örneklerde daha iyi anlaşılacak bu kurgulanmış personel alımı, hakkaniyetsiz, kanunlara aykırı, sahte belgeler içeren, benzer şartları taşıyan binlerce mezun ya da öğrencinin başvurmasını engellemeye yönelik bir süreç olarak sistemli bir şekilde Sayın Prof. Dr. Ali Akdoğan ve İlahiyat Fakültesi öğretim üyeleri Yahya Turan (2022 yılında kurumdan ayrıldı), Hasan Tanrıverdi ve Sait Kar tarafından birlikte planlanarak 2019 yılından itibaren sürdürüldüğü söylenmektedir. Bu yöntem ile 2019 yılından günümüze kadar İlahiyat Fakültesine alınan 15 kişiden 9’unun usulsüz olarak atandığı değerlendirilmektedir.”

“Sahte belgeler”

İlan örneklerini de dilekçesine ekleyerek bu şekil usulsüz işe alımların, yetkisiz kişilere imzalattırılan belgelerle 2020, 2021 ve 2022 yıllarında da devam ettiğini iddia eden Kürşat Taştan, şunları ileri sürdü;

Ordu Üniversitesi tarafından yapılan bu ilanlarda öğrencilik şartı sahte belgeler kullanmak suretiyle ihlal edilmektedir. Yani, adamını ayarlayan herkes, aldığı bir derse ya da yazdığı tezin konusuna göre böyle geçerliliği olmayan bir yazı alarak kanunların belirlediği standart kuralları delerek işe girebilmektedir. Enstitüler e-devlet’ten (www.turkiye.gov.tr) alınan resmi öğrenci ve mezun belgesi ve transkript dışında hiçbir belge veremezler. Düzmece bir şekilde bu tür belgeler düzenleseler bile imza atma yetkileri yoktur. Üniversitelerde genel olarak resmi yazışmaları imzalama yetkisi Rektör ve Rektör Yardımcılarındadır.

Bahsedilen belgeleri imzalayan kişiler bilinçli olarak sahte belge düzenlemekten suç işlemekte ve ayrıca kurumları adına yetkisiz imza atmaktan ve belge üretmekten başka bir suç işlemektedirler. Ve bunu yukarıdaki belgelerde de görüleceği üzere birden fazla üniversite yetkilisinin içerisinde bulunduğu örgütlü bir şekilde yapmaktadırlar. 

ODÜ İlahiyat Fakültesinin yukarıda belirtilen personel alımlarında, usulsüz ilan şartı yazmak, usulsüz belge üretmek, usulsüz imza atmak, usulsüz belge ile işe alım yapmak hususlarının tamamı sistemli ve örgütlü bir şekilde önceden tasarlanarak gerçekleştirilmektedir.”

Taştan, yapıldığını iddia ettiği usulsüzlük ve yolsuzluk iddialarının bir bölümünü şöyle sıraladı;

“1. 2011 yılında İkizce MYO Sağlık Bakım Hizmetleri Anabilim dalına öğretim görevlisi alımında ilan şartına uymayan kişinin asil, uyan kişinin yedek aday olarak belirlenmesi ve asil adayın usulsüz olarak işe başlatılması ile kamu mevzuatı kişilerin yararına ve zararına kullanılmak amacıyla ihlal edilmiştir.

2. İlahiyat Fakültesi ve Fen Edebiyat Fakültesi’nin birlikte kullandığı bina ile ilgili olarak 2022 yılında tadilat yapılmış gibi gösterilerek bir firmadan toplamda 450.000 TL olduğu söylenen parça parça doğru temin dosyaları düzenlendiği söylenmektedir. 2022 yılında belirtilen binada herhangi bir tadilat/onarım yapılmamıştır.

3. 24 Haziran 2022 Cuma günü 27. İlahiyat ve İslami İlimler Fakülteleri Dekanlar Konseyi Ordu Üniversitesinde gerçekleştirilmiştir. Konsey boyunca aileleri ile gelen dekanların konaklama ve yemek masraflarının karşılanması bir tarafa, konseyin ertesi günü yani program bittikten sonra misafir dekanlar aileleriyle birlikte üniversitenin araçları ile İdari ve Mali İşler Daire Başkanının karşı çıkmasına rağmen yayla gezisine götürülmüştür. Yayla gezisi dönüsünde üniversitenin minibüsü devrilmiştir. Birçok yaralı ve 1 ölünün olduğu kazada üniversite aracı kaskolu olduğu için zarar kaskodan karşılanmıştır. Üniversite aracının kaza yaptığı ve yayla gezisinin olduğu tarih 25 Haziran Cumartesi’dir. Yani Konsey Toplantısının ertesi günüdür. Konsey toplantısı bitmesine rağmen, işle ilgili olmayan faaliyetler devletin araçları ve memurları aracılığıyla gerçekleştirilmiştir. Üstelik araçlarda sadece konseye katılan dekanlar değil, eşleri ve çocukları da yer almıştır.

2021/14 sayılı Cumhurbaşkanlığı Tasarruf Tedbirleri Genelesine göre “… açılış, konferans, seminer, yıldönümü ve benzeri kutlama ve organizasyonlara ilişkin faaliyetler nedeniyle gezi, kokteyl, yemek ve benzeri davetler düzenlenemeyecek, …, ve diğer adlar altında ödeme yapılmayacaktır.” Belirtilen organizasyonda bu durum açıkça ihlal edildiği gibi, ihlal nedeniyle bir kişi vefat etmiş, onlarca kişi yaralanmıştır. Bu durumda gezinin organize edilmesini emreden Rektör ve İlahiyat Fakültesi Dekanı Sayın Prof. Dr. Ali Akdoğan ve araç görevlendirmesini onaylayan Genel Sekreter V. Doç. Dr. Mehmet Sami Güler açıkça Cumhurbaşkanlığı Genelgesini ihlal ederek ölüme sebebiyet vermişler ve kamu zararının oluşmasını sağlamışlardır.

4. Cumhurbaşkanlığı tasarruf tedbirleri genelgesine aykırı olarak 2022- 2023 yıllarında Ordu Üniversitesinin birçok Senato toplantısı yemekli ve bir gezi mahiyetinde organize edilmiştir. Bu toplantılara üniversitenin araçları ile gidilmektedir. Yemekler kimi zaman belediyedeler tarafından ikram edilirken, Ordu Üniversitesi Restoranında ve Turizm Fakültesindeki yemekler ya kurum bütçesinden karşılanmış ya da kayda alınmamıştır. Her toplantı için yaklaşık 40 kişi araçlarla bu ilçelere taşınmıştır. Bu toplantılar nedeni ile kamu araçları ve memurları yasalara aykırı bir şekilde kullanılmıştır. Üstelik bu toplantılar için ilgili senatörlerin belirtilen ilçelere görevlendirmeleri de yapılmamıştır. Ayrıca, bazı toplantılarda Sayın Rektör Prof. Dr. Ali Akdoğan’ın ailesi de senato toplantısı adı altında organize edilen bu gezilere katılmıştır. Bu durum fotoğraf karelerinde görülmektedir.

5. Ordu Üniversitesine ait Ordu İli Altınordu İlçesi Akçatepe Mahallesinde bulunan arazinin bir bölümünde 2016-2018 yılları arasında “2016- 1-TR01 -KA202-034979” kod nolu “Examination of Modern and Traditional Applications in Hazelnut Production” adlı AB projesi yürütülmüştür. Proje kapsamında ilgili arazi de 5 araştırma bahçesi tesis edilmiştir. Söz konusu proje Ordu Ticaret Borsası koordinatörlüğünde Ordu Valiliği, Ordu Üniversitesi, Altınordu Ziraat Odası, Tushia University (İtalya) ve IRTA (İspanya) tarafından yürütülmüştür. Projede Ordu Üniversitesinden Prof. Dr. Ali İslam, Prof. Dr. Tahsin Tonkaz ve Prof. Dr. Faruk Özkutlu görev almıştır. Proje sözleşmesinde proje bitiminden itibaren proje çıktılarının 5 yıl devam ettirilmesi hükmü yer almaktadır.Aynı alan üzerinde, yine DOKAP tarafından desteklenen ve yürütücülüğünü Ordu Üniversitesinin yaptığı “Ekonomik ömrünü tamamlamış fındık bahçelerinin rehabilitasyonu ve kalitesinin artırılması” projesi de 2018 yılında başlamıştır.

Arazide, yukarıda belirtilen proje gereği fındık bahçeleri, su depoları, kargir bina ve araştırma girdi ve ekipmanları bulunmasına rağmen bahse konu arazi şehir hastanesinin yapımı ile ilgili olarak 2020 yılında Ordu Üniversitesi tarafından Sağlık Bakanlığına tahsis edilen arazi ile birlikte Sağlık Bakanlığı’na tahsis edilmiştir. Tahsis aşamasında Rektör Yardımcısı, Yönetim Kurulu Üyesi ve Taşınmaz Komisyonu üyesi Tahsin Tonkaz tarafından arazinin bir bölümünün daha önce bu projeler kapsamında tahsisinin yapıldığı ve arazinin tahsis edilemez durumda olduğu hakkında Taşınmaz Komisyonu üyelerine hiçbir bilgi verilmemiştir.

Süreç içerisinde, proje yürütücülerinden ve ODÜ Fındık Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Ali İslam’ın Rektörlük Makamına yazdığı yazılarda yukarıda özetlenen durum belirtilmiş ve Fındık Proje alanının Sağlık Bakanlığı’na verilen araziden ayrılarak belirtilen arazinin ilgili yükümlülükler kapsamında korunması talep edilmiştir. Ancak Prof. Dr. Ali İslam’ın müracaatları ve Fındık Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğünün yazıları Rektörlük tarafından cevaplanmadığı gibi dikkate de alınmamıştır.

Bu süre içerisinde proje yürütücülerine söz konusu Fındıkpark alanının yeşil alan içerisinde yer alacağı ve proje faaliyetlerinin devam ettirileceği Rektör Prof. Dr. Ali Akdoğan tarafından defalarca ifade edildiği ve ArGe bahçesi sürdürülmeye devam edeceğinin söylendiği Prof. Dr. Ali İslam’ın dilekçelerinde belirtilmektedir. Prof. Dr. Ali İslam tarafından 19 Mayıs 2021 günü bir iş makinesinin proje alanını sökmeye başladığı gözlemlenmiş ve müdahale edilerek durdurulmuştur. 24 Mayıs 2021 Pazartesi günü Fındıkpark arazisindeki dikili bitkilerin sökülmesi ve taşınması gerektiği ve taşıma ile bitkilerin zarar görmeyeceğinin Rektör Sayın Prof. Dr. Ali Akdoğan ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Niyazi Taşçı tarafından ifade edildiği yine Ali İslam’ın 09.06.2021 tarih ve 600377 sayılı Rektörlük Makamına yazılan yazısında belirtilmiştir.

6. Ordu Üniversitesi ile Sağlık Bakanlığının afiliasyon anlaşması çerçevesinde birlikte kullandığı Ordu Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Kardiyovasküler Cerrahi (KVC) Ameliyathanesi ve Yoğun Bakım Ünitesi açılmasında Ordu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Akdoğan tarafından 2021 yılında bir girişim başlatılmıştır. Başlangıçta kamu yararına güzel bir girişim olarak görünen KVC Ameliyathanesi ve Yoğun Bakım Ünitesinin açılmasında bağış toplamak amacıyla sivil toplum kuruluşlarına ODÜ antetli ve ODÜ Rektörü imzalı yazılar yazılarak bağış yapılması talep edilmiştir. Sonuç olarak, Ordu Üniversitesi nam ve hesabına bağış toplaması ve resmi süreçlerle ihale yaparak ilgili üniteyi açması gereken Rektör Prof. Dr. Ali Akdoğan tarafından Kamu İhale Kanunu devre dışı bırakılarak, önce Üniversite’nin tüzel kişiliği kullanılarak Vakıf namına bağış toplanmış, sonra ilgili vakıftan bütçesi dahilinde işin yapılması istenmiş, daha sonra ise yine Rektörlüğün uygun gördüğü firmadan ihalesiz alım yapılmıştır.”

“FETÖ bağlantısı”

Ordu Üniversitesi Genel Sekreter Yardımcısı Kürşat Taştan, suç duyurusuna Rektör Ali Akdoğan’ın 2016 yılında FETÖ terör örgütünün yayın organı olduğu için kapatılan Akademik Araştırmalar dergisinde yayımlanan makalelerini de ekleyerek; “Sayın Rektör Prof. Dr. Ali Akdoğan, geçmişinde FETÖ incelemesi geçirmiş, hatta açığa alınmış ve uzun süreler göreve başlatılmamış kişilerin gerek akademik yükseltmelerinde gerekse bu kişilerin yönetici pozisyonlarına getirilmelerinde bir sakınca görmemiştir” dedi.  

“Yemekli usulsüzlük!”

İsim vererek müdürlük görevine getirilen bazı öğretim üyelerinin her iki görevinden birini yerine getirmeyerek haksız kazanç sağladıklarını da ileri süren Taştan, Rektör Akdoğan’ın Ankara’da yedikleri bir yemeğin bedelini de usulsüz bir şekilde kuruma ödettirdiğini ifade etti, “Açıkça temsil ve ağırlama gideri olarak ödenemeyecek bir harcama bilinçli olarak devlet bütçesinden ödetilmiş, kamu zarara uğratılmış, ödemeyi gerçekleştirmek için başka bir görev esnasında yendiği şeklinde usulsüzlük yapılmış ve bu suretle mevzuatta belirtilen kaynakların etkili, ekonomik, verimli ve hukuka uygun olarak kullanılması ve kötüye kullanılmaması hususu ihlal edilmiştir” dedi.

“Genel Sekreter haksız kazanç sağlıyor”

Ordu Üniversitesi 2021 yılı Sayıştay Denetim Raporu’nda da belirtildiği üzere, kurumda Genel Sekreterlik görevinin ve diğer bazı başka görevlerin kanunda sayılan haller dışında dolu kadroya ya da olmayan kadroya vekalet ettirilmesi suretiyle 2547 sayılı Kanun’un 13b/4 maddesi kullanılarak gerçekleştirildiğini de ileri süren Taştan, şöyle devam etti;

“Üstelik vekalet ettirilen kişiler Sayıştay Raporuna göre uygunsuz olarak harcama yetkililiği görevini de yapmaktadır. 28.11.2022 tarihli YÖK Başkanlığına yazdığım dilekçede de belirtildiği üzere, bu maddede belirtilen yöntem ile Genel Sekreter Yardımcısı olarak görev yapan şahsımın üst ve ast pozisyonlarına atamalar gerçekleştirilmekte ve yetkilerim ve görev alanım kısıtlanmaktadır.

Kamu zararı

Ayrıca, Genel Sekreterlik görevini tedviren yürüten Doç. Dr. Mehmet Sami Güler bütün bu süre boyunca (yaklaşık 4 yıl) hem daha önce verdiği dersleri vermeye devam ederek (haftada yaklaşık 20 saat) ek ders kazancı sağlamış hem de tam zamanlı mesai gerektiren Genel Sekreterlik görevinden tam zamanlı Döner Sermaye kazancı sağlamıştır. Bu durumda da yine kamu bilinçli olarak zarara uğratılmaktadır. Mevzuatta belirtilen kaynakların etkili, ekonomik, verimli ve hukuka uygun olarak kullanılması ve kötüye kullanılmaması hususunun ihlal edilmektedir.

Sınavsız müdür ataması

ODÜ 2019 yılı Sayıştay Raporunda belirtildiği üzere; Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği’nin 5, 7 ve 10’uncu maddeleri şube müdürlüğü, işletme müdürlüğü, vb. kadrolara atanacaklara sınav şartı getirilmiştir. Ancak, idareler bu sınav şartını delmek ve istedikleri personeli sınavsız olarak atayabilmek için aynı Yönetmeliğin 20’nci maddesinin (d) bendini kullanarak enstitü ya da yüksekokul sekreteri olarak atanan personellerin aynı düzeydeki ya da daha alt düzeydeki kadrolara atanmaları yoluyla muvazaalı bir şekilde yapılan işlemlerle sınavsız olarak şube müdürü atamaktadırlar.

Bu itibarla, Ordu Üniversitesi’nde 2022 yılında daha önce Fen Bilimleri Enstitüsü kadrosuna atanan ancak atandığı görevde hiç çalıştırılmayan E. K., muvazaalı olarak, 2547 sayılı Kanunun 13b/4 maddesi kapsamında tedviren yürüttüğü Döner Sermaye İşletme Müdürü kadrosuna atanmıştır. Yapılan atama ile mevzuatta belirtilen kaynakların etkili, ekonomik, verimli ve hukuka uygun olarak kullanılması ve kötüye kullanılmaması hususu ihlal edilmiştir. Ayrıca, döner sermaye işletme müdürlüğü tarafından Rektörlük namına yapılan alım satım işlemlerinin de kontrol edilmesi ve incelenmesi gerekmektedir.

Peş peşe onarım

Ordu Üniversitesi Turizm Fakültesi 2020 yılında Güzelyalı mahallesindeki eski Diş Hekimliği Fakültesi binasına taşınmıştır. Binanın ana yapısı ve büyük bir bölümü kültür ve tabiat varlıklarının korunması kapsamındadır. 2020 yılından itibaren Turizm Fakültesi ve Uygulama Oteli ve Restoranı yapımı için birçok kez Turizm Fakültesi ve Uygulama Oteli Onarım İşi ihalesi gerçekleştirilerek bina sürekli olarak onarım görmektedir. Bir uygulama oteli açmak için gereken şartlar ve ruhsat alma koşulları belli olduğu halde ve binada yapılacak her türlü tadilat ve onarım Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun onayına tabii olmasına rağmen dilekçe tarihi itibariyle Uygulama Otelinin açılabilmesi için ruhsat alınamamıştır.

Peşinden yıkım kararı

Yaklaşık 3 milyon TL’yi aşan gayrimenkul onarım harcamaları karşısında Uygulama Otelinin bir türlü faaliyete geçirilememesi ve projelerin bir uygulama oteli açmak için gerekli nitelikleri taşımadan hazırlanması ve ihale edilmesi görevin ihmalidir. Ayrıca, Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu’ndan izin alınmadan 2021 yılında 396.000 TL maliyetle yapılan uygulama restoranı için yıkım kararı verilmiştir. Dilekçe tarihi itibariyle uygulama restoranındaki malzemeler boşaltılmıştır. Oluşan kamu zararlarında ihmalleri bulunan görevlilerin ve Sayın Rektör Prof. Dr. Ali Akdoğan’ın görevlerini yerine getirmede gerekli dikkat ve özeni göstermedikleri görülmektedir. Böylelikle mevzuatta belirtilen kaynakların etkili, ekonomik, verimli ve hukuka uygun olarak kullanılması ve kötüye kullanılmaması hususu ihlal edilmiştir.”

Daha önce de bildirmiş

Ordu Üniversitesi Genel Sekreter Yardımcısı Kürşat Taştan, suç duyurusunun sonunda da; “28.11.2022 tarihli YÖK Başkanlığına yazdığım dilekçede bulunan hususların geçerliliği devam etmektedir. O dilekçemde belirtilen usulsüz işlemler de bu dilekçe kapsamında yeniden bildirilmektedir.” İfadesini kullandı. 

KAYNAK: @hayatgazetesiordu

Önceki İçerik08.05.2023 FINDIK FİYATI
Sonraki İçerikFATSA’DA 3. EĞİTİM ŞENLİĞİ DÜZENLENDİ

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz